Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per. (2015) Ungdom på feil sted?. Barn i Norge 2015: Ungdom og psykisk helse.
  • Frostad, Per. (2005) Grunnleggende ferdigheter i matematikk. Ferdighetsutvikling. Utvikling av grunnleggende ferdigheter hos barn.

Rapport/avhandling

  • Frostad, Per. (1998) Matematikkprestasjoner og matematikkinnsikt hos hørselhemmede grunnskoleelever. 1998. ISBN 82-7861-117-3.