Per Bjarne Løvsletten

Overingeniør MH fakultetsadministrasjon
73598924
Olav Kyrres gate 9, MTFS * 1.207

Bakgrunn og aktiviteter

Jobber i HUNT Databank ved HUNT Forskningssenter. Mine hovedansvarsområder er ulike webapplikasjoner som tilgjengeliggjør HUNT-Data for eksterne, samt synliggjør hva vi har av data. Bistår også i den daglige driften av HUNT Databank internt på HUNT Forskningssenter.