Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektleder for: • NTNU Discovery, • Kommersialisering og Industrialisering, • Forskningsbasert innovasjon