Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet geograf fra Institutt for geografi på NTNU, og har etter endt utdanning jobbet i offentlig sektor innenfor områder som administrasjon, samfunnsplanlegging, forskningsformidling og samfunnssikkerhet og beredskap. Da jeg ble instituttleder på Institutt for geografi 1. august 2017, kom jeg fra jobb som fylkesberedskapssjef for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.