Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver er:

  • Skrankearbeid, publikumsbetjening
  • Utlån, Fjernlån
  • Skrankevaktorganisering inkl. studentvakter
  • Nettsider, Gunnerusbiblioteket
  • Eldre bokgaver

Jeg er kontaktperson ved  Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie i følgende grupper:

  • Nettredaksjon
  • Hyllekart
  • Grafisk profil og materiell