Bakgrunn og aktiviteter

Jobber med internasjonalt forskningssamarbeid i rektors stab.

Ansvarsområder:

  • Horisont Europa: lokalt kontaktpunkt for EIC Pathfinder, kurs, konsulentkontakt, samt prosjektetablerings- og posisjoneringsstøtte (PES/POS)
  • Institusjonskontakt for forskningssamarbeid med Brasil, Sør-Afrika og lav- og mellominntektsland
  • Institusjonskontakt for NTNUs strategiske samarbeid med TU Berlin
  • Koordinator for ENHANCERIA - European Universities of Technology Alliance Research and Innovation Action
  • Institusjonskontakt for INTPART-programmet til Norges Forskningsråd og Diku
  • Digitalisering og forskning
  • Statistikk og analyse av deltagelse i Norges Forskningsråds og EUs programmer for forskning og innovasjon

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2016

  • Reurink, Patrick. (2016) The Norwegian Model: Effects on Development in Industry, Academia and Society. 1st International Conference on Unconventional Resources . NED University of Engineering and Technology; Serena Hotel, Islamabad. 2016-05-30 - 2016-05-31.

2015

  • Reurink, Patrick. (2015) 8 years with the Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry at NTNU - a review and future perspectives. 3rd November Conference ; Hotel Windsor Atlantica, Rio de Janeiro, Brazil. 2015-11-23 - 2015-11-24.