Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Ahlers, Dirk; Löfström, Erica; Krogstie, John; Wyckmans, Annemie; Driscoll, Patrick Arthur. (2016) Understanding Smart Cities as Social Machines. WWW '16 Companion Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web.

Rapport/avhandling

  • Sundseth, Kyrre; Castell Balaguer, Nuria; Marsteen, Leif; Dauge, Franck Rene; Ødegård, Rune Åvar; Driscoll, Patrick Arthur; Anthonisen, Fredrik Valde; Vesterkjær, Atle. (2016) CTT 2.0 Carbon Track and Trace, NILUs know-how and experience from previous research activities. 2016. ISBN 978-82-425-2865-0. NILU rapport (34/2016).