Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Borj, Parisa Rezaee; Bours, Patrick. (2019) Detecting Liars in Chats using Keystroke Dynamics. Proceedings of the 2019 International Conference on Biometric Engineering and Applications (ICBEA 2019).
  • Borj, Parisa Rezaee; Bours, Patrick. (2019) Predatory Conversation Detection. International Conference on Cyber Security for Emerging Technologies.
  • Borj, Parisa Rezaee; Bylappa Raja, Kiran; Bours, Patrick. (2019) On Preprocessing the Data for Improving Sexual Predator Detection. 14th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization.
  • Li, Guoqiang; Borj, Parisa Rezaee; Bergeron, Loic; Bours, Patrick. (2019) Exploring Keystroke Dynamics and Stylometry Features for Gender Prediction on Chatting Data. Proceedings of the International Convention MIPRO.