Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsområder

  • Ubemannede flysystemer
  • Navigasjonssystemer
  • Optimal kontroll av komplekse epidemologiske modeller
  • Numerisk simulering

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner