Bakgrunn og aktiviteter

Min yrkeserfaring inkluderer stillinger i SINTEF innen berg og geoteknikk, Statens vegvesen tunnel og betongseksjon og erfaring i fra entreprenør. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Jakobsen, Pål Drevland; Fagermo, Jon Ivar; Hauknes, Iver; Lohne, Jardar. (2013) Innføring i underjordsgruvemetoder. 2013. ISBN 978-82-92641-29-3. Teknisk Rapport (14).
 • Jakobsen, Pål Drevland; Olsen, Vegard; Hauknes, Iver; Nordtug, Jan Håvard; Wetlesen, Thorvald. (2012) Konturkvalitet i sprengte tunneler. 2012. ISBN 978-82-92641-26-2.

Rapport/avhandling

 • Jakobsen, Pål Drevland. (2014) Estimation of soft ground excavation tool life in TBM tunnelling. 2014. ISBN 978-82-471-4973-7. Doktoravhandlinger ved NTNU (30).

Andre

 • Macias Rico, Francisco Javier; Jakobsen, Pål Drevland; Bruland, Amund. (2014) Rock mass variability and TBM prediction. 2014 ISRM European Rock Mechanics Symposium, Eurock 2014 ; 2014-05-27 - 2014-05-29.
 • Becker, Tim E. E.; Jakobsen, Pål Drevland. (2013) Overview of pipe-jacking performance - review of tunnel projects. NO-DIG Berlin 2013 . Wasser Berlin International; Berlin. 2013-04-23 - 2013-04-26.
 • Becker, Tim E. E.; Jakobsen, Pål Drevland. (2013) Tunnelbau in abrasiven Böden - Rückblick auf ein Project in Deutschland. VMT Projektdialog Microtunnelling 2013 . VMT; 2013-09-12 - 2013-09-12.
 • Huang, Lizhen; Bohne, Rolf André; Bruland, Amund; Jakobsen, Pål Drevland. (2013) Dynamic Life Cycle Assessment of Norwegian Road Network towards 2050. The 7th Biennial ISIE Conference ; 2013-06-25 - 2013-06-28.
 • Huang, Lizhen; Bohne, Rolf André; Bruland, Amund; Jakobsen, Pål Drevland. (2013) Life cycle assessment of Norwegian Standard road tunnel. The 6th internation conference on Life cycle management . the Swedish Life Cycle Center; Gothenburg. 2013-08-25 - 2013-08-29.
 • Log, Sindre; Ofiara, Dennis; Bruland, Amund; Jakobsen, Pål Drevland. (2013) Pre-treatment of ground in hard rock TBM tunneling: probe drilling and pre-grouting. World Tunnel Congress . International Tunnel Association; Geneve. 2013-05-31 - 2013-06-07.
 • Grøv, Evind; Jakobsen, Pål Drevland. (2012) Extracting oil sand by conventional mining methods. World Tunnelling Conference . International Tunnelling Association (ITA); Bangkok. 2012-05-07 - 2012-05-12.
 • Jakobsen, Pål Drevland. (2012) Overview of Methods and Approaches used at NTNU/SINTEF to Estimate Soil Abrasivity in TBM Tunnelling. Nordtrib 2012 . NTNU Videre; Trondheim. 2012-06-12 - 2012-06-15.
 • Jakobsen, Pål Drevland; Becker, Tim E. E.. (2012) Tunnelling in abrasive soils - review of a tunnel project in Germany. The 13th KTA International Symposium on Mechanized Tunnelling Technology . Korean Tunnelling Assication; Seoul. 2012-12-02 - 2012-12-03.
 • Macias Rico, Francisco Javier; Jakobsen, Pål Drevland. (2012) Tribological pre-investigation in tunnel boring. Tribology Workshop ; 2012-11-08 - 2012-11-08.
 • Jakobsen, Pål Drevland. (2011) Basic mechanics of rock cutting technologies. WITS centre for mechanized mining, University of Witwatersrand Johannesburg . University of Witwatersrand Johannesburg; Johannesburg. 2011-09-19 - 2011-09-23.
 • Jakobsen, Pål Drevland. (2011) Prediction of TBM performance, cost and wear. WITS centre of Mechanized mining, university of Witwatersrand, Johannesburg . University of Witwatersrand; Johannesburg. 2011-09-19 - 2011-09-23.
 • Jakobsen, Pål Drevland. (2011) TBM technology in a general perspective. Hanyang Norwegian Tunnelling Course . Hanyang University; Seoul. 2011-06-17 - 2011-06-17.
 • Jakobsen, Pål Drevland. (2010) Wear related problems in Tunnel drilling. NTNU / SINTEF Tribology seminar . NTNU PUP & SINTEF materials and chemistry; Trondheim. 2010-10-04 - 2010-10-05.
 • Jakobsen, Pål Drevland; Filip Erik Bo, Dahl. (2010) Soil Abrasion in TBM tunnelling. Korean Tunnelling Association Mechanized Tunnelling Symposium . Korean Tunnelling Association; Seoul. 2010-11-04 - 2010-11-06.
 • Jakobsen, Pål Drevland; Grøv, Eivind. (2010) Introduction to drilling. NTNU / SINTEF Tribology seminar . NTNU PUP & SINTEF materials and chemistry; Trondheim. 2010-10-04 - 2010-10-04.
 • Jakobsen, Pål Drevland; Østby-Deglum, Erik. (2010) Soil Abrasion in Soft Ground TBM tunnelling. BASF TBM Conference . BASF Underground Chemicals; London. 2010-10-28 - 2010-10-29.
 • Langmaack, Lars; Grothen, Brad; Jakobsen, Pål Drevland. (2010) Anti-wear and anti-dust solutions for hard rock TBMs. World Tunnelling Congress . International Tunnelling Association; Vancouver. 2010-05-14 - 2010-05-20.
 • Jakobsen, Pål Drevland. (2009) From laboratory parameters to risk estimation in hard rock TBM tunnelling. BASF TBM seminar Singapore . BASF / Meyco; Singapore. 2009-11-04 - 2009-11-06.
 • Trinh Quoc, Nghia; Myrvang, Arne M.; Jakobsen, Pål Drevland; Sand, Susanne Sand. (2009) Rock mechanics issue and rock support practice for a crusher hall at Rana Gruber, Norway. Bergmekanikkdagen 2009 . Norsk forening for fjellsprengningsteknikk; Oslo. 2009-11-26 - 2009-11-27.