Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med vannkraftteknologi, primært knyttet til hjertet av et vannkraftverk; turbinen. Fokusområder er simulering av drift av turbiner, inkludert systemdynamikk i rør og tuneller, rotor-stator fenomener, utmatting og design.

I tillegg er jeg NTNUs representant i EERA Joint Programme Energy Storage (JP ES), og aktivt medlem i Sub-programme 4 Mekanisk lagring i JP ES.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Rossing, Nils Kristian; Storli, Pål-Tore Selbo; Aastebøl, Halsten; Tellebon, Reidar; Fredagsvik, Maren Skjelstad. (2019) Energiløypa 2019 - Veiledningshefte. 2019.
  • Killingtveit, Ånund; Solvang, Eivind; Alfredsen, Knut; Lia, Leif; Ruther, Nils; Harby, Atle; Jaehnert, Stefan; Walseth, Eve; Storli, Pål-Tore Selbo; Bråtveit, Kari; Vereide, Kaspar. (2017) Utfordringer og muligheter for norsk vannkraft ved integrasjon med vind- og solkraft i Europa. En oppsummering fra HydroPEAK-prosjektet. 2017. ISBN 978-82-426-3070-4. NINA temahefte (71).
  • Rossing, Nils Kristian; Storli, Pål-Tore Selbo; Åstebøl, Halsten; Tellebon, Reidar; Fredagsvik, Maren. (2016) Energiløypa 2016 Veiledningshefte. 2016.
  • Rossing, Nils Kristian; Storli, Pål-Tore Selbo; Aastebøl, Halsten; Tellebon, Reidar; Skjelstad, Maren. (2015) Energiløypa 2015 - Veiledningshefte. 2015.
  • Storli, Pål-Tore Selbo. (2012) CEDREN Hydropeak WP5: Frequency and Load Governing Interim Report. 2012.
  • Storli, Pål-Tore Selbo. (2010) Transient friction in pressurized pipes; the water hammer phenomenon. 2010. ISBN 978-82-471-2234-1.
  • Dahlhaug, Ole Gunnar; Storli, Pål-Tore Selbo; Ramdal, Jørgen; Brandåstrø, Bård Aslak. (2007) Tokke model test 2006-2007 NTNU reference runner. 2007.