Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med vannkraftteknologi, primært knyttet til hjertet av et vannkraftverk; turbinen. Fokusområder er simulering av drift av turbiner, inkludert systemdynamikk i rør og tuneller, rotor-stator fenomener, utmatting og design.

I tillegg er jeg NTNUs representant i EERA Joint Programme Energy Storage (JP ES), og aktivt medlem i Sub-programme 4 Mekanisk lagring i JP ES.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner