Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat innenfor kondenserte mediers teori, i gruppen til Arne Brataas. Forskningsinteresser ligger innenfor spinntronikk og magnetiseringsdynamikk i antiferromagnetiske materialer. Forsker for tiden på spinn-transport ved antiferromagnetisk resonans over grensesnitt mellom antiferromagnetiske isolatorer og normalmetaller.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner