Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat innenfor kondenserte mediers teori, i gruppen til Arne Brataas. Forskningsinteresser:

  • Magnetiseringsdynamikk
  • Antiferromagnetisk spinntronikk
  • Spinntransport i heterostrukturer
  • Spinntronikk i mikrobølgekaviteter
  • Magnonmedierte fermionkondensat

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner