Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Hauge, Øyvind; Østerlie, Thomas; Sørensen, Carl-Fredrik; Gerea, Marinela. (2009) An Empirical Study on Selection of Open Source Software - Preliminary Results. Proceedings of the 2009 ICSE Workshop on Emerging Trends in Free/Libre/Open Source Software Research and Development (FLOSS 2009).
  • Ziemer, Sven; Hauge, Øyvind; Østerlie, Thomas; Lindman, Juho. (2008) Understanding open source in an industrial context. Proceedings of the 4th International Conference on Signal Image Technology & Internet Based Systems.

Rapport/avhandling

  • Hauge, Øyvind; Conradi, Reidar. (2010) Adoption of Open Source Software in Software-Intensive Industry. 2010. ISBN 9788247121122. Doktoravhandlinger ved NTNU (76).

Kompetanseord