Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning:

Sosialantropologi hovedfag, UiO (1989) 


Oppgaver:

Internasjonalt forskningssamarbeid generelt, og EUs rammeprogrammer for forskning (Horisont 2020), Europa, USA og Canada spesielt.


Lenker: