Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har bakgrunn fra fransk litteratur og allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Fra avlagt doktorgrad i 2011 og frem til august 2018 har jeg vært redaktør for Det Norske Akademis ordbok  NAOB, med særlig ansvar for litterære belegg.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Tvede, Øystein. (2011) Informité imaginaire et ontologique: Paul Valéry penseur, poète et captif de l’informe. 2011.