Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Stipendiat ved IKM på prosjekt om familieær forekomst av myelomatose i Norge

 

Bakgrunn

- Cand. med. NTNU 2010

- Turnustjeneste i Harstad 2010 - 2012

- Lege i spesialisering ved Kreftklinikken St. Olavs Hosptial fra 2012

- Stipendiat IKM fra 2014

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner