Øystein Petter Nygaard

Professor Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
72575246 90603452
Edvard Griegs gate 8, Nevro øst * 121.03.004

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner