Bakgrunn og aktiviteter

PhD-tema: Sensorfusjon og situasjonsforståelse for urbane autonome ferger i Autoferryprosjektet. Forskningsemner inkluderer tolkning av sensordata, sensorfusjon og målfølging.

Hovedveileder: Edmund Brekke

Medveiledere: Frank Lindseth, Egil Eide og Annette Stahl

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Helgesen, Øystein Kaarstad; Brekke, Edmund Førland; Helgesen, Håkon Hagen; Engelhardtsen, Øystein. (2019) Sensor Combinations in Heterogeneous Multi-sensor Fusion for Maritime Target Tracking. 22nd International Conference on Information Fusion.