Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Sekretariatet for Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon i Helse Midt-Norge RHF (Samarbeidsorganet) og Samarbeidsutvalg for utdanning (SUU).

Administrativ oppfølging av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF.

Kontaktperson for den årlige utlysningen av forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF, samt utlysning av utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF.

Utdanningsbakgrunn

  • Master i Helse- organisasjons- og kommunikasjonspsykologi, NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner