Bakgrunn og aktiviteter

Øystein Dahl (1978) er førsteamanuensis II ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon. Han er medlem i Gruppen for material- og komponentteknologi. Dahl er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad fra NTNU.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Dahl, Øystein. (2010) Measurements and modelling of effect of interface on ferroelectricity in lead titanate thin films. 2010. ISBN 978-82-471-1989-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (2010/17).