Bakgrunn og aktiviteter

Jeg tar doktorgrad i teknologi- og vitenskapsstudier (STS) ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Senter for teknologi og samfunn ved NTNU. Prosjektet mitt er tilknyttet FME CINELDI (Centre for Intelligent Electricity Distribution).

PhD-forskningen min går ut på smarte strømnett, spesifikt sluttbrukerfleksibilitet. Jeg forsker på hvordan sluttbrukerfleksibilitet blir utformet i norsk kontekst.

Jeg har master fra Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo. Masteroppgaven min handlet om forholdet mellom strømforbruket og strømproduksjon med solcellepaneler i meksikanske husholdninger. Jeg har bachelor fra Aalto Universitet (International Business) og fra Universitet i Helsinki (sosialpsykologi).

Forskningsinteresser:

  • Smarte strømnett
  • Husholdninger som aktører i energisystemer
  • Digitalisering og energi
  • Tverrfaglighet i energiforskning
  • Desentraliserte energisystemer
  • Praksiser og energiforbruk
  • Energiomstilling

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Pitkänen, Outi. (2018) Passive power? Domesticating solar photovoltaic systems in Querétaro, Mexico. Universitetet i Oslo. 2018.