Bakgrunn og aktiviteter

Om Otto Lohne

 

Jeg har vært ansatt ved NTH/NTNU siden 1980, og jobbet som professor ved Institutt for materialteknologi fram til 2011. Siden har jeg vært professor emeritus samme sted

Fagfelt/Arbeidsområde

  • Materialvitenskap
  • Miktrostruktur/egenskaper
  • Silisium
  • Aluminium
  • Magnesium
  • Myntframstilling i middelalderen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner