Bakgrunn og aktiviteter

Om Otto Lohne

Jeg har vært ansatt ved NTH/NTNU siden 1980, og jobber som professor ved Institutt for materialteknologi.

Fagfelt/Arbeidsområde

  • Materialvitenskap
  • Miktrostruktur/egenskaper
  • Undervisning
  • Silisium
  • Aluminium
  • Magnesium

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner