Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Otte, Pia. (2018) COOLCROWD: På vei mot et lavutslippssamfunn med lokal folkefinansiering av klimatiltak. null

Bøker

  • Otte, Pia Piroschka. (2014) Sunrise or sunset? - A comparative study on the successful adoption of institutional solar cookers in the developing world. Lambert Academic Publishing. 2014. ISBN 3659607177.
  • Otte, Pia. (2009) Cooking with the sun - An analysis of solar cooking in Tanzania, its adoption and impact on development. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 2009. ISBN 9783639216363.

Del av bok/rapport

  • Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Otte, Pia Piroschka; Rønningen, Katrina. (2018) Norway. Renewable Energy and Landscape Quality.
  • Otte, Pia Piroschka. (2018) Zwischen Überfluss und Mangel: Einblicke in die Reparatur städtischer Infrastrukturen am Beispiel der Wasserversorgung in Dar es Salaam. Kulturen des Reparierens Dinge – Wissen – Praktiken.
  • Otte, Pia; Rønningen, Katrina; Moe, Espen. (2018) Contested wind energy: Discourses on energy impacts and their significance for energy justice in Fosen. Energy, Resource Extraction and Society Impacts and Contested Futures.

Rapport/avhandling