Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Bøker

  • Cico, Orges. (2019) Technical Debt Trade-off - Experiences from Software Startups becoming Grownups. 2019. ISBN 978-3-030-33742-1. Lecture Notes in Business Information Processing (1).

Del av bok/rapport