Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Chester, Sean; Gkorgkas, Orestis; Nørvåg, Kjetil. (2016) Top-k Dominating Queries, in Parallel, in Memory. Evaggelia Pitoura, Sofian Maabout, Georgia Koutrika, Amélie Marian, Letizia Tanca, Ioana Manolescu, Kostas Stefanidis: Proceedings of the 19th International Conference on Extending Database Technology, EDBT 2016, Bordeaux, France, March 15-16, 2016, Bordeaux, France, March 15-16, 2016.
  • Gkorgkas, Orestis; Vlachou, Akrivi; Doulkeridis, Christos; Nørvåg, Kjetil. (2015) Finding the Most Diverse Products using Preference Queries. Advances in Database Technology - EDBT 2015, 18th International Conference on Extending Database Technology, Brussels, Belgium, March 23-27, Proceedings.
  • Gkorgkas, Orestis; Vlachou, Akrivi; Doulkeridis, Christos; Nørvåg, Kjetil. (2014) Efficient processing of exploratory top-k joins. Conference on Scientific and Statistical Database Management, SSDBM '14, Aalborg, Denmark, June 30 - July 02, 2014.
  • Gkorgkas, Orestis. (2011) Keyword Search In Relational Databases. Proceedings of the India-Norway Workshop on Web Concepts and Technologies 2011.
  • Tsatsaronis, George; Reimann, Matthias; Varlamis, Iraklis; Gkorgkas, Orestis; Nørvåg, Kjetil. (2011) Efficient Community Detection Using Power Graph Analysis. Proceedings of the 9th workshop on Large-scale and distributed informational retrieval.

Rapport/avhandling

  • Gkorgkas, Orestis. (2015) Database Content Exploration and Exploratory Analysis of User Queries. 2015. ISBN 978-82-326-1066-2. Doktoravhandlinger ved NTNU (205).