Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn
Med bakgrunn i studieprogrammet Produktutvikling og Produksjon ved NTNU, innehar jeg spesialisering innen Industriell mekanikk. I løpet av våren 2015 fullførte jeg masteroppgaven "Finite Element Implementation of Fibre-Reinforced Materials Model in Abaqus/Explicit".

Ph.D. veiledere
Professor Tore Børvik
Professor Magnus Langseth

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Vestrum, Ole; Langseth, Magnus; Børvik, Tore. (2019) Mechanical modeling of the polymeric coating on a subsea pipeline. ASME 2019 38th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. Volume 3: Structures, Safety, and Reliability.
  • Vestrum, Ole; Kristoffersen, Martin; Langseth, Magnus; Børvik, Tore; Polanco-Loria, Mario A.; Ilstad, Håvar. (2017) Quasi-Static and Dynamic Deformation of Polymer Coated Pipes. ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 3A: Structures, Safety and Reliability.