Ole Kristian Berg

Professor Institutt for biologi
73596294 91897518
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * EU2-159

Bakgrunn og aktiviteter

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner