Bakgrunn og aktiviteter

Har hovedstilling som avdelingsleder og overlege ved Palliativ avdeling, Akershus Universitetssykehus. Professor i anestesiologi og smertemedisin. Forsker på smerte og opioider.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner