Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Garsjø, Olav. (2005) STUDIEMETODIKK OG OPPGAVESKRIVING.OM MAPPEEVALUERING OG VEIER TIL GOD EKSAMEN. Cappelen Damm Akademisk. 2005. ISBN 82-02-23807-2.