Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat ved PoreLab (http://porelab.no/). Bruker ikke-likevekts molekyldynamikk for å modellere strømmning i porøse medier. Arbeidstittel for avhandlingen er "Termodynamiske drivkrefter for strømmning i porøse medier".

Underviser på lab i " TKJ4202 Grunnleggende termodynamikk med laboratorium" og i dataøvinger i "TKJ4205/KJ8902 Molekylmodellering".

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner