Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Fjær, Olav; Vatne, Geir. (1999) Kyst-Norge i endring. Næring, bosetting og kultur i kystlandskapet. Rapport fra Norske Geografers Forenings årskonferanse 1998. Arbeider fra Geografisk Institutt, Universitetet i Trondheim. Ny serie A. 1999.
  • Rønning, Bente; Fjær, Olav; Bakken, Bjørn Terje. (1998) Om byen og geografien. 1998.
  • Fjær, Olav Bremer; Knutsen, Astrid Eggen. (1997) Geografi i den videregående skolen : fra Haffner og Knudsen til Reform '94. 1997. ISBN 82-7861-061-4.

Del av bok/rapport

  • Fjær, Olav. (2015) Ekskursjoner og feltarbeid i skolen - en spennende læringsarena. Geografididaktikk for klasserommet.
  • Fjær, Olav. (2015) Skole og bosetting; om skoleutvikling og sentralisering. Geografi på timeplanen: rapport fra Geografikonferansen 2014: møte mellom forskning, forvaltning, næringsliv og skole.
  • Fjær, Olav. (2013) "Eg ska heim". Opplevelser og følelser; nostaligi og realiteter. Hus, hjem og sted. Geografiske perspektiver på vår samtid.
  • Fjær, Olav. (2010) Ekskursjoner i skolen - en spennende læringsarena. Geografididaktikk for klasserommet.
  • Fjær, Olav. (2005) Ekskursjoner i skolen - en spennende læringsarena. Geografididaktikk for klasserommet. En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere.
  • Fjær, Olav. (2004) Fiskevær i fortid og framtid. Det Levende Landskapet.
  • Fjær, Olav Bremer. (1999) Kystsamfunn i Midt-Norge. Geografisk feltkurs om avvikling, utvikling og forandring. Kyst-Norge i endring. Næring, bosetting og kultur i kystlandskapet. Rapport fra Norske Geografers Forenings årskonferanse 1998. Arbeider fra Geografisk Institutt, Universitetet i Trondheim. Ny serie A.

Rapport/avhandling