Ola Svein Stugu

Professor emeritus

HF fakultetsadministrasjon Det humanistiske fakultet
47758839
Sunndalsvegen 354, 7340 Oppdal

Bakgrunn og aktiviteter

Fagprofil

Eg har vore tilsett ved instituttet sidan 1994, professor frå 2001, Professor emeritus frå 2017. Dei siste yrkesaktive åra mine var det meste av undervisninga og vegleiinga knytt til NTNUs studieprogram i kulturminneforvaltning, der eg var programleiar frå 2003 til 2011.

Åleine eller i samarbeid har eg publisert innan fleire felt: Historiedidaktikk og historiebruk, kulturhistorie meir allment, by- og regionhistorie.

Eg har også drive omfattande popularisering, mellom anna som fast spaltist i Adresseavisen frå 2000 til 2015.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Solhaug, Trond; Børhaug, Kjetil; Stugu, Ola Svein; Haugaløkken, Ove Kr.. (2012) Skolen, nasjonen og medborgaren. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2916-5.
 • Stugu, Ola Svein. (2012) Norsk historie etter 1905 - vegen mot velstandslandet. Det Norske Samlaget. 2012. ISBN 978-82-521-7444-1.
 • Stugu, Ola Svein. (2008) Historie i bruk. Det Norske Samlaget. 2008. ISBN 978-82-521-7214-0.
 • Stugu, Ola Svein; Jensen, Karl Gunnar. (2008) Ord om kor. 150 år med Trøndernes Mandssangforening. 2008. ISBN 978-82-990238-1-8.
 • Helle, Knut; Eliassen, Finn-Einar; Myhre, Jan Eivind; Stugu, Ola Svein. (2006) Norsk byhistorie. Urbanisering gjennom 1300 år. Pax Forlag. 2006. ISBN 82-530-2882-2.
 • Andersen, Håkon With; Borgersen, Terje; Brandt, Thomas; Eliassen, Knut Ove; Stugu, Ola Svein; Øfsti, Audun. (2004) Fabrikken. Spartacus. 2004. ISBN 823040004-0.
 • Stugu, Ola Svein; Ahonen, Sirkka; Poulsen, Marianne Vega; Thorkelsson, Magnus; Zander, Ulf. (2004) Hvor går historiedidaktikken?. 2004. ISBN 82-7765-048-5. Skriftserie for historie og klassiske fag (45).
 • Stugu, Ola Svein; Andersen, Håkon With; Bull, Ida; Kaldal, Svein Ingar; Børresen, Anne Kristine. (2002) Historie, kritikk og politikk, festsirkft til Per Maurseth. 2002. ISBN 82-7765-039-6.
 • Stugu, Ola Svein. (2001) Historiske fabrikasjonar. 2001. Skriftserie fra forrskningsprosjektet "Fabrikken" (4).
 • Mæhlum, Brit Kirsten; Slettan, Dagfinn; Stugu, Ola Svein. (1999) Stedet som kulturell konstruksjon. Nr. 27 i skriftserie fra Historisk institutt. 1999. ISBN 82-7765-028-0.
 • Slettan, Dagfinn; Stugu, Ola Svein. (1997) Det nasjonale i det lokale, det lokale i det nasjonale. 1997. ISBN 82-12-01008-2.
 • Stugu, Ola Svein. (1997) Kunnskapsbyen : Trondheims histore. Universitetsforlaget. 1997. ISBN 82-00-22861-4.
 • Børresen, Anne Kristine; Myhre, Jan Eivind; Stugu, Ola Svein. (1996) Historikerne som historie : rapport fra HIFO-seminaret 1995. 1996. ISBN 82-7765-014-0.

Del av bok/rapport

 • Stugu, Ola Svein. (2012) Nytt regime - ny fortid? Historie og skolereform i Sør-Afrika. Skolen, nasjonen og medborgaren.
 • Stugu, Ola Svein. (2012) Tilnærmingar til historiebruk. Historiedidaktik i Norden 9. Del I: historiemedvetande - historiebruk.
 • Stugu, Ola Svein. (2011) Exhibiting the War. Approaches to World War II in Museums and Exhibitions. Historicizing the Uses of the Past: Scandinavian Perspectives on History Culture, Historical Consciousness and Didactics of History Related to World War II.
 • Stugu, Ola Svein. (2011) Kulturminnevernet og dei bevaringsverdige fortidene. 1537 - Kontinuitet eller brudd?.
 • Stugu, Ola Svein. (2006) NLI og det lokalhistoriske kunnskapsfeltet. Råd, ressurs og rettleiing, NLI gjennom 50 år.
 • Stugu, Ola Svein. (2005) Utdanningsideal og nasjonsbygging i Noreg 1840-1900. Fagdidaktiker og historiker. Festskrift til Rolf Grankvist på 70-årsdagen.
 • Stugu, Ola Svein. (2005) Velstandens tid. Trøndelags historie, bd. 3: Grenda blir global.
 • Stugu, Ola Svein. (2005) Identitetsregionar og andre regionar. Identitet - en ressurs for konkurransedyktige storbyer og storbyregioner?.
 • Stugu, Ola Svein. (2004) Historiedidaktikkens dilemmaer. Hvor går historiedidaktikken?.
 • Stugu, Ola Svein. (2004) Stiklestad som nasjonal minnestad. Helligdom og verdier ved to årtusenskifter : foredrag fra flere seminarer ved årtusenskiftet samt populærforedrag under Olsokdagene på Stiklestad.
 • Stugu, Ola Svein. (2001) Det grodde fram; dokumentarfilm mellom dokumentasjon og myte. Krigsbilder.
 • Stugu, Ola Svein. (2001) Disiplinert kompetanse - Yrkesutdanning som historisk studiefelt. Historiske fabrikasjonar.
 • Stugu, Ola Svein. (2001) Educational ideals and Nation building in Norway 1840-1900. Nordic Lights. Education for Nation and Civic Society in the Nordic Countries, 1850 - 2000.
 • Stugu, Ola Svein. (2000) Historikeren mellom faglighet og identitetskonstruksjon. Noen refleksjoner over kampanjen "Bli kjent med tusenårs-jubilanten". Historiedidaktikk i Norden 7, PPU-serien nr. 11.
 • Stugu, Ola Svein. (2000) History and National Identity in Norway. The misuses of history. Report from the Symposium "Facing Misuses of History".
 • Stugu, Ola Svein. (2000) Kva er byen i ei urbanisert verd?. Norsk byhistorie - tid for syntese? Skriftserie fra Historisk institutt nr. 30.
 • Stugu, Ola Svein. (1999) Heimen og vandraren i nasjonal identitetsdanning. Stedet som kulturell konstruksjon. Nr. 27 i skriftserie fra Historisk institutt.
 • Stugu, Ola Svein. (1998) Space and Place in Modern Urban History. Urban History; The Norwegian Tradition in a European Contex t.
 • Stugu, Ola Svein. (1997) Lokalhistoria og den nasjonale identiteten. Det nasjonale i det lokale, det lokale i det nasjonale.

Rapport/avhandling

 • Grankvist, Rolf; Lorentzen, Svein; Stugu, Ola Svein. (1996) Streiftog i Trondheims historie : en ressursperm for ungdomsskolen. 1996.

Andre

 • Stugu, Ola Svein. (2016) Når tegn blir kulturminne. Kulturvernkonferansen 2016 . Norsk kulturvernforbund; Oslo. 2016-03-12.