Bakgrunn og aktiviteter

I am a PhD student at the Department of  Mathematical Sciences and a member of the Differential Equations and Numerical Analysis (DNA) research group at the department. My supervisor is Prof. Mats Ehrnström.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner