Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet anestesiolog og klinisk farmakolog. Arbeidet i St. Olavs hospital og Det medisinske fakultet, NTNU siden 1978. Nestleder forskning ved ISB. Har hatt 4 forskningopphold utlands.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner