Bakgrunn og aktiviteter

Om Ole Ivar Sivertsen

Professor ved Institutt for produktutvikling og materialer

Forskningsinteresse. Sivertsens forskningsinteresse er datateknologi benyttet på ingeniørmessige problemstillinger med hovedfokus på simulering av funksjon og styrke for sammensatte produkter basert på elementmetodeformuleringer (produktsimulering). Forskningsinteressen går også mot kunnskapsteknologi (KBE – Knowledge Based Engineering) benyttet for automatisering og optimalisering ved design av produkter basert på KBE og produktsimulering, samt samhandlingsteknologi og semantikk benyttet i produktutvikling.

Nyskapning - Innovasjon. Sivertsen var sentral i utvikling av programvaren FEDEM og etableringen av selskapet Fedem Technology as

Sentrale publikasjoner.
Virtual Testing og Mechanical Systems, Theories and Techniques, Swets & Zeitlinger Publisher, Lisse, Netherlands, 2001 

(Medforfatter med A. Marthinsen), Parallelization of Large Mechanical Engineering Codes : A Case Study of the Multibody Simulation Package FEDEM. Computer methods in mechanical systems : mechanism analysis, synthesis and optimization. NATO ASI series. Series F, Computer and systems sciences, Page 364-381, Editor: J Angeles and E Zakhariev, Springer 1998.
 
Non-Linear FE Approach for Flexible Multibody Simulation of Mechanism Dynamics, 1998 ASME Design Engineering Technical Conferences (DETC'98) – 18th Computer in Engineering Conference, Proceedings of DETC98 (CD-rom). Atlanta, Georgia, September 13 – 16, 1998.
 
(Medforfatter med Å.Ø. Waløen), Non-linear Finite Element Formulation for Dynamic Analysis of Mechanisms with Elastic Components, ASME Paper no. 82-DET-102, Presented at the Mechanisms Conference, Washington DC, Oct. 12-15, 1982.

Undervisning.
TMM4225 Konfigurering og bruk av digitale samhandlingsrom
TMM4230 Teknologi for integrerte operasjoner og semantisk web
TMM2 Produktsimulering (Fordypningstema - 3.75 SP)
TMM14 Teknologi for integrerte operasjoner (Fordypningstema - 3.75 SP)
MM8100 Produktsimulering, videregående kurs

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Sivertsen, Ole Ivar; Haugen, Bjørn. (2018) Automation in the Virtual Testing of Mechanical Systems. Taylor & Francis. 2018. ISBN 9780429879074.
 • Marthinusen, Ivar; Welo, Torgeir; Kalavrytinos, Christos; Sivertsen, Ole Ivar. (2015) Using factors associated with the lean concept in PD for identifying potential for design automation (Knowledge Based Engineering). IEEE conference proceedings. 2015. ISBN 978-1-4673-7156-8.
 • Sivertsen, Ole Ivar. (2001) Virtual Testing of Mechanical Systems: Theories and Techniques. 2001. ISBN 90-265-1811-0.

Del av bok/rapport

 • Marthinusen, Ivar; Kalavrytinos, Christos; Sivertsen, Ole Ivar. (2015) PROPOSED EVALUATION OF THE USE OF K-BRIEFS FOR KNOWLEDGE ACQUISITION IN KBE. DS 80-10 Proceedings of the 20th International Conference on Engineering Design (ICED 15) Vol 10: Design Information and Knowledge Management Milan, Italy, 27-30.07.15.
 • Mehrpoor, Mahsa; Gulla, Jon Atle; Ahlers, Dirk; Kristensen, Kjetil; Ghodrat, Soroush; Sivertsen, Ole Ivar. (2015) Using Process Ontologies to Contextualize Recommender Systems in Engineering Projects for Knowledge Access Improvement. Proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management.
 • Kalavrytinos, Christos; Sivertsen, Ole Ivar. (2014) A knowledge-based engineering approach for offshore process plant design. 2014 International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE 2014).
 • Marthinusen, Ivar; Kalavrytinos, Christos; Sivertsen, Ole Ivar. (2014) Knowledge-based Integrated Product Development. 2014 International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE 2014).
 • Mehrpoor, Mahsa; Gjærde, Andreas; Sivertsen, Ole Ivar. (2014) Intelligent Services: A Semantic Recommender System for Knowledge Representation in Industry. 2014 International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE 2014).
 • Blankenburg, Detlef; Kristensen, Kjetil; Aasland, Knut Einar; Sivertsen, Ole Ivar. (2013) Virtual Obeya: Collaborative Tools And Approaches To Boost The Use Of Simulators In Concept. Proceedings 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013, May 27th - May 30th, 2013, Ålesund, Norway.
 • Kristensen, Kjetil; Aasland, Knut Einar; Blankenburg, Detlef; Sivertsen, Ole Ivar. (2013) Virtual Obeya: Collaborative Tools and Approaches Addressing Sources of Waste in Lean Engineering. 19th ICE & IEEE-ITMC International Conference Responsible Innovation and Entrepreneurship Book of Abstracts 24-26 June 2013 The Hague, the Netherlands.
 • Kristensen, Kjetil; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Sivertsen, Ole Ivar. (2005) Applications of the Physual Designing Network in Extended Teams. Proceedings of the 11th International Conference on Concurrent Enterprising: 'Integrated Engineering of Products, Services and Organisations'.
 • Marthinsen, Arne; Sivertsen, Ole Ivar. (1998) Parallelization of large mechanical engineering codes : a case study of the multibody simulation package FEDEM. Computational methods in mechanical systems : mechanism ana lysis, synthesis and optimization (NATO ASI series. Series F, Computer and systems sciences.

Rapport/avhandling

 • Sivertsen, Ole Ivar; Kristensen, Kjetil. (2005) Agile, Visionary, Action-and Innovation-oriented research for reLiable, Adaptive configuration of hyBride coLlaborative working Environments (AVAILABLE). Søknad på Integrert Prosjekt (IP) i Brüssel koordinert fra NTNU. 2005.
 • Fyhn, Håkon; Hildre, Hans-Petter; Kristensen, Kjetil; Sivertsen, Ole Ivar. (2001) Klasserommet Som Forskningslaboratorium, Produktutvikling i det virtuell Rom. 2001. ISBN 82-91917-12-4.
 • Fyhn, Håkon; Kristensen, Kjetil; Hildre, Hans-Petter; Sivertsen, Ole Ivar; Husby, Marit; Feilberg, Julie; Hole, Kyrre. (2001) Produktutvikling i det Virtuelle Rom. 2001. ISBN 82-91917-10-8.
 • Dons, Carl Fredrik; Lenschow, Rolf; Sivertsen, Ole Ivar; Moe, Geir; Tilseth, Hans. (1998) Samhandling mellom læresteder og næringsliv - prosjektrettet læring i den digitale tidsalder. 1998.
 • Sivertsen, Ole Ivar. (1994) Computer-aided modelling, dynamic simulation and dimensioning of mechanisms. 1: Fundamentals. 1994.
 • Rølvåg, Terje; Hildre, Hans-Petter; Sivertsen, Ole Ivar. (1993) Updated multidiscipline simulation : user's guide. 1993. Rapport / ESPRIT-prosjekt # 5524 MDS (D2106).