Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Wiig, Siri. (2017) Interprofessional team training in hospital wards: A literature review. Safety & Reliability, Theory and Applications.