Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Ballangrud, Randi; Aaberg, Oddveig Reiersdal. (2021) Medisinske og kirurgiske sengeposter. Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv.
  • Ballangrud, Randi; Karlsen, Tore; Hall-Lord, Marie Louise; Aaberg, Oddveig Reiersdal. (2021) TeamSTEPPS i Norge. Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv.
  • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Wiig, Siri. (2017) Interprofessional team training in hospital wards: A literature review. Safety & Reliability, Theory and Applications.