Bakgrunn og aktiviteter

Myelomgruppen; Instituttgruppe for Cellebiologi

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Olsen, Oddrun Elise; Holien, Toril; Sundan, Anders. (2017) The role of BMP receptor ALK2 in myeloma cells. 2017. ISBN 978-82-326-2202-3.
  • Olsen, Oddrun Elise; Holien, Toril. (2012) The role of bone morphogenetic protein-9 in multiple myeloma. 2012.