Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

  • Rådgivning og lederstøtte HR området
  • Organisasjonsutvikling
  • Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
  • Koordinator Arbeidsmiljøundersøkelsen NV fakultetet
  • Inkluderende arbeidsliv (IA)
  • Rekruttering 
  • Kurs/opplæring