Bakgrunn og aktiviteter

Er ferdig som stipendiat. Fekk doktorgraden mars 2008. Arbeider no som psykolog og rådgjevar ved RVTS Midt (sjå www.rvts.no). Er også ved RKBU Midt-Norge for å ivareta planlegging og gjennomføring av videreutdanning om traumatisering og omsorgssvikt, som planlegges i samarbeid med RVTS.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Tennfjord, Oddfrid Skorpe. (2012) Kontroverser knyttet til prosjektet "Tilrettelagt dialog". Om samtaler mellom voldtektsutsatt og dennes krenker. 2012.
  • Tennfjord, Oddfrid Skorpe. (2008) Attitudes towards child sexual abuse. 2008. ISBN 978-82-471-7202-5.
  • Rundmo, Torbjørn; Tennfjord, Oddfrid Skorpe. (2003) Sosial Støtte og Psykososiale Problemer Blant Ungdom i Ørland. 2003. ISBN 82-7892-022-2.
  • Tennfjord, Oddfrid Skorpe. (1998) Erotic contact and attraction in the pastoral relation. 1998.