Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Lia, Oddvar; Omre, Henning; Tjelmeland, Håkon; Holden, Lars; Egeland, Thore; Andersen, Tove; Hustad, Odd Steve; Qi, Yuanchang. (1995) The great reservoir uncertainty study - GRUS. Profit, Project Summary Reports, Reservoir Characterization Near Well Flow.
  • Hustad, Odd Steve; Dalen, V.. (1993) An Explicit Phase Behavior Model for Pseudocompositional Reservoir Simulation. SPE Advanced Technology Series, Vol. 1, No.1.

Rapport/avhandling

  • Lia, Oddvar; Omre, Henning; Tjelmeland, Håkon; Holden, Lars; MacDonald, Alister; Hustad, Odd Steve; Qi, Yuanchang. (1994) GRUS - Great reservoir uncertainty study. Documentation of model. 1994. NR-notat (SAND/12/94).
  • Lia, Oddvar; Omre, Henning; Tjelmeland, Håkon; Holden, Lars; MacDonald, Alister; Hustad, Odd Steve; Qi, Yuanchang. (1994) GRUS - Great reservoir uncertainty study. Documentation of results. 1994. NR-notat (SAND/13/94).
  • Lia, Oddvar; Omre, Henning; Tjelmeland, Håkon; Holden, Lars; MacDonald, Alister; Hustad, Odd Steve; Qi, Yuanchang. (1994) GRUS - great reservoir uncertainty study summary report. 1994. NR-notat (SAND/11/94).
  • Omre, Henning; Lia, Oddvar; Tjelmeland, Håkon; Hustad, Odd Steve; Qi, Yuanchang. (1993) Great reservoir uncertainty study. Preliminary version of documentation of models and test plan. 1993.
  • Omre, Henning; Egeland, Thore; Holden, Lars; Lia, Oddvar; Tjelmeland, Håkon; MacDonald, Alister; Hustad, Odd Steve. (1991) GRUS-report: Outline of models and test plan. 1991. NR-notat (SAND/30/91).