Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Pettersen, Odd. (2003) Logikkstyring. Kompendium i Emne TTK4120 Industriell datastyring.

Rapport/avhandling

  • Pettersen, Odd. (2003) Digital-Analog og Analog-Digital omsetting. 2003.
  • Pettersen, Odd. (2003) Elementær logikkstyring. 2003.
  • Pettersen, Odd. (2003) Operasjonsforsterkeren - En kort innføring og oversikt. 2003.
  • Pettersen, Odd. (2003) Programmering med programmeringsspråket C. 2003.
  • Pettersen, Odd. (2003) Sanntidsteori supplement. 2003.
  • Pettersen, Odd. (2002) Kompendium i Sanntids datateknikk: Prioritets-protokollen. 2002.
  • Pettersen, Odd. (2000) Sanntids datateknikk: Sentrale begrep. 2000.
  • Pettersen, Odd. (1995) Activity report 1991-1994 / Department of Engineering Cybernetics, the Norwegian Institute of Technology. 1995.