Bakgrunn og aktiviteter

Ph.d.-prosjektet mitt har den foreløpige tittelen 'Racialized Identities and National Belonging among African-Norwegian Youth'. Jeg undersøker ulike opfattelser av og erfaringer med 'rase', svarthet og norskhet blant norsk-afrikanske ungdommer i Oslo. Formålet med prosjektet er å nyansere norskhetsbegrepet, sett fra et marginalt perspektiv og dermed å utforske hvordan utenforskap skaper mulighet for nye former for etnisk og nasjonal tilhørighet.  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Diallo, Oda-Kange Midtvåge. (2019) At the Margins of Institutional Whiteness: Black Women in Danish Academia. To Exist is To Resist: Black Feminism in Europe.

Andre

  • Diallo, Oda-Kange Midtvåge. (2019) (De)Colonial Bodies: African-Norwegian Responses to Everyday Racism. NORA Conference; Border Regimes, Territorial Discourses and Feminist Politics . University of Iceland & NORA; University of Iceland. 2019-05-22 - 2019-05-24.
  • Diallo, Oda-Kange Midtvåge. (2019) Afroskandinavene, Antirasistisk Podkast. Antirasistisk Senter [Radio]. 2019-04-05.
  • Diallo, Oda-Kange Midtvåge. (2019) Creating ‘Black’ Spaces - How African-Norwegian (Everyday) Activists Try to Build a Sustainable Community in Oslo. On the Matter of Blackness in Europe: Transnational Perspectives . UCLA African American Studies; UCLA. 2019-10-10 - 2019-10-11.
  • Diallo, Oda-Kange Midtvåge. (2019) Creating Black Spaces: Identity and community work among young people of African descent in Oslo, Norway. Afroeuropean Studies Conference; Black Invisibilities Contested . AfroLis & ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa; ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa. 2019-07-04 - 2019-07-06.
  • Diallo, Oda-Kange Midtvåge. (2018) Becoming Black in Denmark - Blackness, diasporic belonging and racialized identities among women of African descent in Copenhagen. Nordic Migration Research Conference . REMESO, Linköpings Universitet; Norrköping. 2018-08-15 - 2018-08-17.
  • Diallo, Oda-Kange Midtvåge. (2018) Black Women in Danish Academia. Colonial Entanglements: Institutions, Memory, Resistance . Decolonial Research Network; NTNU. 2018-09-12 - 2018-09-13.
  • Diallo, Oda-Kange Midtvåge. (2018) Tid for en feministisk universitetspolitikk?. Paneldebatt: Tid for en feministisk universitetspolitikk? . NTNU GenderHUB; Trondheim. 2018-11-29.