Lars Einar Norum

Professor Institutt for elkraftteknikk
73593196 90087373
O. S. Bragstads plass 2, Elektro E * E-467

Bakgrunn og aktiviteter

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Norum, Lars. (1993) Kraftelektroniske motordrifter. 1993. ISBN 82-7200-026-1.

Del av bok/rapport

  • Nademi, Hamed; Norum, Lars Einar; Wersland, Sigurd. (2017) An accurate MPPT scheme for photovoltaic modular-based Conversion units: A robus sensorless predictive aproach. 2017 IEEE 18th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics - COMPEL.
  • Nademi, Hamed; Soghomonian, Zareh; Norum, Lars Einar. (2017) A Robust Predictive MPPT Strategy: An Enabler for Improving the Photovoltaic Conversion Source. 2017 IEEE 18th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics - COMPEL.