Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

 • Numeriske simuleringer av transportprosesser i havet
  • Adveksjons-diffusjonsproblemer
  • Lagrange-partikkelmetoder
  • Numerisk integrasjon av stokastiske og ordinære differensialligninger
  • Modellering av forurensning som olje, plast, nanopartikler, etc.
 • Lysspredning fra ru overflater

Forelesninger

 • Vår 2021: TFY4235/FY8904 Numerisk fysikk
 • Høst 2017: FY2045 Kvantemekanikk I
 • Høst 2016: TFY4305 - Ikkelineær dynamikk
 • Vår 2016: TFY4235/FY8904 Numerisk fysikk
 • Høst 2015: FY2045 Kvantemekanikk I
 • Vår 2011: FY0001 Brukerkurs i fysikk
 • Vår 2010: FY0001 Brukerkurs i fysikk
 • Vår 2009: FY0001 Brukerkurs i fysikk

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011