Noralf Vedvik

Overingeniør Institutt for geovitenskap og petroleum
41108927
S.P. Andersens veg 15a, PTS H-223

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner