Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Lamvik, Aud; Hegseth, Bjørn L.; Andersen, Nina. (2001) Utvikling av eksterne tjenester ved UBiT: Skal biblioteket fortsatt yte tjenester eksternt og i tilfelle hvordan?. 2001.