Bakgrunn og aktiviteter

Senior kommunikasjonsrådgiver / redaktør Gemini.no

Hører til Forsknings- og kommunikasjonslaget i Kommunikasjonsavdelingen.
Redaktør for NTNU-stoffet i Gemini.no og Norwegian SciTech News (engelske versjonen av Gemini.no)

NTNU er en av mange medeiere i Forskning.no, og her er jeg styremedlem.