Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

 • Lederstøtte personaloppfølging
 • HMS-koordinator psykososialt arbeidsmiljø
 • Ressursplanlegging engelsk
 • Forskningsadministrasjon, oppfølging PhD-stipendiater

Verv og utvikling:

 • Tillitsvalgt PARAT HF - ansattrepresentant i LOSAM 2014-2018
 • Styremedlem PARAT NTNU 2015-2017
 • EVU-utdanning innen relasjonsledelse og karriereveiledning
 • Fullført NTNUs lederutviklingsprogram for teknisk-administrative ledere i 2015

Utdanning:

 • 2018-2020: Årsstudium i veiledning og Coaching - 60 sp (OsloMet)
 • 2017: Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet - 7.5 sp /NTNU)
 • 2015: Relasjonsledelse (MORG): Coaching og veiledning som ledelsesverktøy - 7.5 sp (NTNU)
 • 2014: Relasjonsledelse (MORG): Lederstil og teamutvikling - 7.5 sp (NTNU)
 • 1997: Cand. philol. Allmenn litteraturvitenskap (NTNU)