Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har over 15 års erfaring innen vassdragsteknikk og sedimenttransport i elver og vannkrafmagasin. Min forskningsaktivitet er fokusert på 3D numerisk modellering av hydraulikk og sedimenttransport i fluvial miljø. Jeg har også bidratt til fremskritt i målingsteknologi for sedimenttransportkvantifisering i fluvialmiljø. Jeg har studert sedimenttransportprosesser fra et grunnforskningsperspektiv og anvendt kunnskap til ingeniørprosjekter knyttet til vasdrag og vannkraftdesign. Nylig har jeg vært involvert i prosjekt for sedimenthåndtering ved vannkraftverk.
Jeg har erfaring med lederskap som jeg har oppnådd i løpet av min tid som leder av vassdragsgruppe ved Institutt for vann- og miljøteknikk i 2011-2016. I tillegg var jeg ledende og involvert i strategiske forskningsplanleggingsgrupper ved NTNU. I løpet av min akademiske karriere har jeg vært veileder (og medveileder) til 1 post doktor student 10 doktorgradsstudenter, fire av dem har blitt ferdige, og over 35 MSc og BSc studenter.
Utfallet av arbeidet mitt ble publisert i over 14 peer-reviewed journal publikasjoner og over 25 konferansedokumenter. Han har vært korrekturleser for tidsskrifter som JHE, JHR, AWR, WWR, Flow måling og instrumentering, Geomorfologi, IJSR, Joh, og mange flere. Han har også vært i den lokale organisasjonsutvalget av 2 konferanser og flere verksteder, samt i den vitenskapelige komiteen på 3 konferanser.
Jeg er ansvarlig for 2 master nivå kurs, Hydraulisk design av Hydro kraftverk samt hovedverk og sedimentation engineering i Hydro Power Development kurset på vår avdeling.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Guerrero, Massimo; Antonini, Alessandro; Ruther, Nils; Stokseth, Siri. (2017) Suspended load monitoring for sustainable hydropower development. River Sedimentation: Proceedings of the 13th International Symposium on River Sedimentation.
 • Omelan, Marc; Ruther, Nils; Visscher, Jan Hendrik; Stokseth, Siri. (2017) Sediment management for sustainable Hydropower development. River Sedimentation: Proceedings of the 13th International Symposium on River Sedimentation.
 • Szabo-Meszaros, Marcell; Ruther, Nils; Alfredsen, Knut. (2017) Correlation between the shelter of juvenile salmonids and bed substrate. River Sedimentation: Proceedings of the 13th International Symposium on River Sedimentation.
 • Pedersen, Øyvind; Ruther, Nils. (2016) Numerical modeling of submerged flow over ogee-weirs. River Flow 2016.
 • Friedrich, Heide; Spiller, Stephan; Ruther, Nils. (2014) Near-bed flow over a fixed gravel bed. Proceedings of the River Flow 2014 International Conference on Fluvial Hydraulics.
 • Spiller, Stephan; Ruther, Nils; Casas-Mulet, Roser; Friedrich, Heide. (2014) Pore Water Exchange In Gravel Bed Rivers During Hydropower Peaking Events. 10th International Symposium on Ecohydraulics (ISE 2014).
 • Spiller, Stephan; Ruther, Nils; Friedrich, Heide. (2014) Mitigation measures for unsteady flow effects on riverbeds during hydropower peaking. Proceedings of the River Flow 2014 International Conference on Fluvial Hydraulics.
 • Török, G.T.; Baranya, S; Ruther, Nils; Spiller, Stephan. (2014) Laboratory analysis of armor layer development in a local scour around a groin. Proceedings of the River Flow 2014 International Conference on Fluvial Hydraulics.
 • Ruther, Nils; Huber, Sonja; Spiller, Stephan; Aberle, Jochen. (2013) Verifying a Photogrammetric Method to Quantify Grain Size Distribution of Developed Armor Layers. Proceedings of the 35th IAHR World Congress.
 • Spiller, Stephan; Ruther, Nils; Baumann, Benjamin. (2013) PIV Measurements of Steady Flow over an Artificial Static Armor Layer. Proceedings of the 35th IAHR World Congress.
 • Spiller, Stephan; Ruther, Nils; Koll, Klaus; Koll, Katinka. (2012) Bed load movement over a fully developed armor layer – A tracer experiment. River Flow 2012.
 • Rüther, Nils; Olsen, Nils Reidar Bøe. (2006) 3D modeling of transient bed deformation in a sine-generated laboratory channel with two different width to depth ratios. River Flow 2006.

Rapport/avhandling

 • Thorarinsdottir, Thordis Linda; Engeland, Kolbjørn; Lawrence, Deborah; Pedersen, Øyvind; Tveito, Ole Einar; Hellton, Kristoffer Herland; Dyrrdal, Anita Verpe; Eide, Vidar; Førland, Eirik; Holmqvist, Erik; Kobierska, Florian; Jørgensen, Sigrid; Midttømme, Grethe Holm; Moore, Richard; Nordtun, Kristian Strand; Orthe, Nils Kristian; Randen, Frode; Reitan, Trond; Ruther, Nils; Schlichting, Lena; Skaugen, Thomas; Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Voksø, Astrid; Væringstad, Thomas; Wang, Thea; Wilson, Donna; Ødemark, Karianne. (2018) Nytt rammeverk for flomestimering i Norge: Sluttrapport fra forskningsprosjektet FlomQ. 2018. ISBN 978-82-436-1048-4.
 • Killingtveit, Ånund; Solvang, Eivind; Alfredsen, Knut; Lia, Leif; Ruther, Nils; Harby, Atle; Jaehnert, Stefan; Walseth, Eve; Storli, Pål-Tore Selbo; Bråtveit, Kari; Vereide, Kaspar. (2017) Utfordringer og muligheter for norsk vannkraft ved integrasjon med vind- og solkraft i Europa. En oppsummering fra HydroPEAK-prosjektet. 2017. ISBN 978-82-426-3070-4. NINA temahefte (71).
 • Bakken, Tor Haakon; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Alfredsen, Knut; Arnekleiv, Jo Vegard; Berg, Ole Kristian; Casas-Mulet, Roser; Charmasson, Julie; Greimel, Franz; Halley, Duncan John; Hedger, Richard David; Larsen, Bjørn Mejdell; Leo, Florian; Melcher, Andreas; Puffer, Michael; Pulg, Ulrich; Reitan, Ole; Ruther, Nils; Saltveit, Svein Jakob; Sauterleute, Julian Friedrich; Schneider, Matthias; Skoglund, Helge; Sundt, Håkon; Timalsina, Netra Prasad; Ugedal, Ola; van Dijk, Jiska Joanneke; Vollset, Knut Wiik; Zakowsky, Tania; Zinke, Peggy. (2016) Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri. 2016. ISBN 978-82-426-2834-3. NINA temahefte (62).
 • Thorarinsdottir, Thordis Linda; Alfredsen, Knut; Borsanyi, Peter; Hisdal, Hege; Lawrence, Deborah; Lundquist, Dan; Løland, Anders; Melkersen, Daniel; Midttømme, Grethe Holm; Rüther, Nils; Tingvold, Jens Kristian; Tveito, Ole Einar; Wilson, Donna. (2013) A robust flood estimation framework for Norway. 2013. NR-notat (SAMBA/22/13).

Andre

 • Conevski, Slaven; Guerrero, Massimo; Ruther, Nils; Rennie, Colin. (2017) ADCP’s capabilities in measuring the bed load velocity: A confirmation by means of image velocimetry under controlled conditions. HMEM (HYDRAULIC MEASUREMENTS & EXPERIMENTAL METHODS CONFERENCE) . EWRI ASCE; University of New Hampshire. 2017-07-09 - 2017-07-12.
 • Guerrero, Massimo; Conevski, Slaven; Baranaya, Sandor; Ruther, Nils. (2017) Combining backscatter and attenuation measurements for suspended sediment concentration assessment. Hydrosensoft, International Symposium and Exhibition on Hydro-Environment Sensors and Software, Madrid, spain . IAHR Experimental Methods and Instrumentation Technical Comm; MAdrid. 2017-02-28 - 2017-03-03.
 • Spiller, Stephan; Ruther, Nils; Casas-Mulet, Roser; Friedrich, Heide. (2014) Pore Water Exchange In Gravel Bed Rivers During Hydropower Peaking Events. 10th International Symposium on Ecohydraulics (ISE 2014) . Sintef, NTNU; Trondheim. 2014-06-23 - 2014-06-27.
 • Spiller, Stephan; Ruther, Nils; Friedrich, Heide. (2014) Mitigation measures for unsteady flow effects on riverbeds during hydropower peaking. IAHR Riverflow 2014 . IAHR; Lausanne. 2014-09-03 - 2014-09-05.
 • Foerst, Markus; Ruther, Nils; Hahn, Felix. (2013) Measuring Bank Retreat in Fluvial Environments with Terrestrial Laser Scanning (TLS). RCEM ; Santander. 2013-06-09 - 2013-06-13.
 • Spiller, Stephan; Ruther, Nils. (2013) Armor layers in regulated rivers during unsteady flows. 3rd Nordic Seminar on Hydropower and Sediment Transport ; Trondheim. 2013-05-29 - 2013-05-30.
 • Spiller, Stephan; Ruther, Nils. (2013) The Impact of Hydropower Peaking on Gravel Beds. Hydro2013 International Conference . The International Journal of Hydropower and Dams; Innsbruck. 2013-10-07 - 2013-10-09.
 • Foerst, Markus; Ruther, Nils. (2012) Mean and turbulent flow structures in two consecutive meander bends. 2nd IAHR Europe Conference . TU Munich; Munich. 2012-06-27 - 2012-06-29.
 • Foerst, Markus; Ruther, Nils. (2012) Post Processing Methods of Moving Boat ADCP Measurements Time Averaging vs. Distance Averaging. Treffen Junger WissenschaftlerInnen an Wasserbauinstituten . TU München; München. 2012-06-25 - 2012-06-26.
 • Foerst, Markus; Ruther, Nils; Hahn, Felix. (2012) Terrestrial Laser Scan (TLS) Measurement and Acoustic Doppler Current Profilers (ADCP) – a new Method to Understand Bank Retreat in Natural River Bends?. Vannets vei i landskapet - hydrologiens betydning for miljøstatus . Norsk hydrologiråd; Ås. 2012-09-20 - 2012-09-20.
 • Roberts, Marc; Ruther, Nils; Vollmer, Stefan; Olsen, Nils Reidar Bøe. (2012) 3D MODELLING OF CHANGES IN SEDIMENT TRANSPORT, BED COMPOSITION AND POROSITY DURING A FLOOD EVENT AT THE RIVER ELBE. 10th International Conference on Hydroinformatics . TU Hamburg Harburg; Hamburg. 2012-07-14 - 2012-07-18.
 • Spiller, Stephan; Ruther, Nils; Baumann, Benjamin. (2012) Artificial Reproduction of the Surface Structure in a Gravel Bed. 2nd European IAHR Congress . Technische Universität München; München. 2012-06-27 - 2012-06-29.
 • Spiller, Stephan; Ruther, Nils; Killingtveit, Ånund. (2012) Physical Effects of Load Fluctuations in Rivers. 14. Treffen junger WissenschaftlerInnen an Wasserbauinstituten . Technische Universität München; Munchen. 2012-06-25 - 2012-06-26.
 • Spiller, Stephan; Ruther, Nils; Koll, Klaus; Koll, Katinka. (2012) Bed load movement over a fully developed armor layer - A tracer experiment. IAHR River Flow 2012 ; San José. 2012-09-05 - 2012-09-07.
 • Spiller, Stephan; Ruther, Nils. (2011) HydroPEAK: Physical effects of load fluctuations in rivers. Measuring turbulence and sediment concentrations in particle-laden flow . NTNU - Institutt for vann- og miljøteknikk; Trondheim. 2011-03-22 - 2011-03-22.
 • Spiller, Stephan; Ruther, Nils. (2011) Physical effects of load fluctuations in rivers and reservoirs. CEDREN-HydroPEAK researcher meeting . NTNU; Trondheim. 2011-10-25 - 2011-10-26.
 • Rüther, Nils; Guerrero, Massimo; Alberto, Lamberti. (2010) Modelling alluvial channel dynamics in a river reach dominated by alternate bars. 5th International Conference on Fluvial Hydraulics, River Flow 2010 . IAHR; Braunschweig. 2010-09-08 - 2010-09-10.
 • Zinke, Peggy; Rüther, Nils; Olsen, Nils Reidar Bøe. (2010) A tool to assess morphological changes in a delta due to hydropower regulation. Renewable energy research conference . NTNU; Trondheim. 2010-06-07 - 2010-06-08.
 • Zinke, Peggy; Rüther, Nils; Olsen, Nils Reidar Bøe; Eilertsen, Raymond. (2009) 3D MODELLING OF MORPODYNAMICS IN DELTAS DUE TO HYDRO POWER REGULATION. Proc. of the Annual Conference on Hydraulic Engineering . Technical University of Dresden; Dresden. 2009-03-12 - 2009-03-13.
 • Rüther, Nils; Weitbrecht, Volker. (2009) Laboratory and Numerical Model Study on Sediment Transfer Processes in an Expanding River Reach. 33rd IAHR Congress . IAHR; Vancouver. 2009-08-09 - 2009-08-14.
 • Eilertsen, Raymond; Olsen, Nils Reidar Bøe; Rüther, Nils; Zinke, Peggy. (2008) River bed changes in the Lake Øyeren delta distributaries over a three-year period (2004 - 2007) as revealed by interferometric multibeam. International Geological Congress (IGC2008) ; 2008-08-06.
 • Rüther, Nils; Olsen, Nils Reidar Bøe; Eilertsen, Raymond. (2008) 3D modeling of flow and sediment transport over natural dunes. RiverFlow 2008 ; 2008-09-03.
 • Stoesser, Thorsten; Rüther, Nils; Olsen, Nils Reidar Bøe. (2008) Near-Bed Flow Behavior in a Meandering Channel. RiverFlow 2008 ; 2008-05-03.
 • Zinke, Peggy; Olsen, Nils Reidar Bøe; Rüther, Nils. (2008) 3D Modelling of the flow distribution in the delta of Lake Øyern (Norway). International Conference on Hydroscience and Engineering ; 2008-09-09.
 • Rüther, Nils; Olsen, Nils Reidar Bøe. (2006) Towards the prediction of free-forming meander formation using 3D computational fluid dynamics. Flow simulation inf hydraulic engineering . Technical University of Dresden; Dresden. 2006-03-09 - 2006-03-10.
 • Ruther, Nils; Olsen, Nils Reidar Bøe. (2005) Advances in 3D modeling of free-forming meander formation from initially straight alluvial channels. 31st. IAHR Congress ; 2005-09-11.