Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Wagner, Nils Peter; Vullum-Bruer, Fride; Svensson, Ann Mari. (2016) Alternative Li-ion cathodes based on transition metal orthosilicates. 2016. ISBN 978-82-326-1452-3.